La cuina per a col·lectivitats ens permet entendre l’acte de menjar no només com una necessitat biològica sinó social, afavorint així a un correcte desenvolupament de les persones i convertint el fet de seure a taula per compartir, com un factor d’enriquiment personal i col·lectiu.